Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Tân Văn

Tân Văn

Da Nang

Message
MENU ☰
Mọi sự cố gắng không bao giờ vô nghĩa .!!! Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười! Muốn người khác thay đổi trước hết mình phải thay đổi được chính bản thân mình... Hãy là người chơi cờ, đừng là một quân cờ