Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Savina Premzel

Savina Premzel

Vodja pisarne

Izobraževalno društvo Interkultura

Vodja pisarne at Izobraževalno društvo Interkultura

Message

2

Followers

MENU ☰

Izobraževalno društvo Interkultura

Vodja pisarne

Urejanje in vodenje spletne in Facebook strani, pregled vpisnic, obiski na domu bodočih aplikantov, presoja novih aplikantov. Načrtovanja letnih in trimesečnih programov izmenjave. Pisanje dopisov, urejanje dokumentov.
Načrtovanje sestankov, seminarjev in izobraževanj za člane in prostovoljce društva.
Ohranjanje stikov s trenutnimi, preteklimi in bodočimi dijaki, ki se bodo udeležili programa izmenjave.

Career medium 01
Career

AFS Intercultural Programs

Receptionist

MLM d.d.

Student

PBS d.d.

Student

Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor

Management marketinga

Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor

diplomirani ekonomist (UNI), Marketing