Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Phung XuanNha

Phung XuanNha

Minister of Education and Training

Vietnam Government

Vietnam

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2016, ông Phùng Xuân Nhạ vừa là Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 4 năm 2016.

Message
MENU ☰

Phùng Xuân Nhạ Trả Lời chấp Vấn Đại Biểu Quốc Hội Trước Nghị Trường

Phùng Xuân Nhạ Trả Lời chấp Vấn Đại Biểu Quốc Hội Trước Nghị Trường

This video is no longer available.

Bộ trưởng Giáo dục Ông Phùng Xuân Nhạ Cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi

Bộ trưởng Giáo dục Ông Phùng Xuân Nhạ Cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn

Phát biểu PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH TW Đảng

Phát biểu PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH TW Đảng

BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TRẢ LỜI TRANH LUẬN CỦA ĐẠI BIỂU

BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TRẢ LỜI TRANH LUẬN CỦA ĐẠI BIỂU

Phùng Xuân Nhạ: Xóa biên chế mới tạo được đột phá trong giáo dục

Ông Phùng Xuân Nhạ: Xóa biên chế mới tạo được đột phá trong giáo dục

This video is no longer available.

Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo Dục và Đào tạo

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo Dục và Đào tạo

Vietnam Government

Minister of Education and Training

Ông Phùng Xuân Nhạ mới chỉ bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), tuy nhiên ông đang trong quá trình phát triển và triển khai những thay đổi mà ông tin rằng sẽ làm