Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Olga Michalska

Olga Michalska

Pośrednik pracy

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP w Warszawie

Warsaw, Poland

Oddany pracownik z wszechstronnym zestawem umiejętności z zakresu wsparcia administracyjnego.

Message

1

Follower

MENU ☰

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP w Warszawie

Pośrednik pracy

- zbieranie informacji o osobach zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy, motywowanie tych osób do działania,
- udzielanie informacji o osobach poszukujących pracy, ich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,
- programy autorskie mające na celu zaktywizowanie wybranej grupy osób (np. grupa NEET, osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode do 25 r.ż.),
- stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy,
- pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy,