Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Lan Anh

Nhí Nhố

CLB sinh viên tình nguyện vận động hiến máu Học viện Ngân hàng - BBC

Ba Thuoc

T là 1 đứa sến súa cuồng hoa sữa, tiểu thuyết và đôi khi hay mơ hão. Không sao cả, t thấy vui là được :v

Message
MENU ☰

CLB sinh viên tình nguyện vận động hiến máu Học viện Ngân hàng - BBC

Nhí Nhố

Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả? Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Võ Đường Uy Sơn

lăng quăng