Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

Secretary

It Experts Club

Hanoi

I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Em là cơn gió về những cảm xúc của một cô gái không còn ngây thơ mới lớn, cũng chưa là một phụ nữ trưởng thành.

Message
MENU ☰

It Experts Club

Secretary

"Sống và làm việc phải cố gắng hết sức mình, kết quả cũng rất quan trọng nhưng quá trình tạo ra nó còn quan trọng hơn" "Nếu ước mơ không làm mình sợ thì đó không phải là ước mơ"

Trường THPT Văn Lâm

DH Thuong Mai