Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Milena Kowalska

Milena Kowalska

General Secretary of the Communist Party

Młodzi Demokraci

Ostrów Wielkopolski

Message
MENU ☰

Młodzi Demokraci

General Secretary of the Communist Party

"Nieszczęścia własne nie uprawniają nas do unieszczęśliwiania innych." Margaret Thatcher "Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służeb...

Cekagroup

Członek Zarządu

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego

Radna

IBM Client Innovation Center Wrocław & Katowice

stażystka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowie Wlkp.

Szkoły Polsko-Kanadyjskie im. A. Bella

I LO w Ostrowie Wielkopolskim

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Finanse i Rachunkowość