Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Maria Glimhester

Maria Glimhester

Saltsjö-boo, Stockholm

Message
MENU ☰

AB Jessys Assistans

Verksamhetsutvecklare och Enhetschef

Områdeschef för utförande av hemtjänst, personlig assistans och ledsagning.
Startade som minsta privata utförare och byggde på 5månader upp oss till största samt närapå 3-dubblade företagets totala omsättning i och med det.
Startade upp och etablerade nya verksamheter inom lagstiftningarna LSS och SoL.

Career medium 02
Career

Externt Socialfondsprojekt

Projektledare

Samordnade nätverkande för projektets 35 deltagarorganinsatipner och kommuner samt myndigheter.

Sälj och marknadshögskolan

Kam, Projektledning

Hagabergs fhsk

Socialpedagogik och ledarskap, Främjande övergripande organisations-ledarskap

Ersta sköndal högskola

Socialt arbete

Ersta sköndal högskola

Socialpsykologi

Långbro fhsk

Konstpedagogiskt påverkansarbete och individuellt ledarskap, Förändringsprocesser