Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Mai Yen

Mai Yen

Message
MENU ☰

Lương Văn Tụy

Suy cho cùng, chính nho ngược gió mà những cánh diều đã bay lên... Muốn nhìn thấy trời xanh thì phải xua tan hết đi mây mù :)

LVT

Đại học Ngoại Thương - FTU