Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Lê Vũ

Lê Vũ

Message
MENU ☰
bốn anh em - mâm thịt cầy cạn ly bầu rượu khi đầy khi vơi cùng nhau tâm sự chuyện đời trước sau như một chưa vơi bao giờ Thịt chó thơm ngon, nhánh xả giòn Tứ hải huynh đệ, chén rượu con ngồi bên mâm cỗ, lòng vui sướng Đang say vấp ngã, dập hai hòn