Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Lars-Ove Larsson

Lars-Ove Larsson

Chef Verksamhetsstöd

FörsäkringsGirot

Verksamhetsutvecklare och förvaltningschef

Message
MENU ☰

FörsäkringsGirot

Chef Verksamhetsstöd

Leder arbetet med verksamhetsutveckling, kravfångst och testning kring Försäkringsgirots systemstöd i syftet att förändra försäkringsmarknaden. Ansvarar även för förvaltningen av systemen inklusive allt indata, utdata och bearbetning av data. Personalansvar för 8 personer.

Career medium 01
Career

FörsäkringsGirot

Utvecklingschef och Förvaltningschef

Ansvarar för IT-utveckling och förvaltning av COINS, FörsäkringsGirots system för försäkringsadministration. Personalansvar för ett dussintal personer.

FörsäkringsGirot

Produktionschef

Ansvarade för en grupp på 8-10 personer som skötte all hantering av in- och utdata till systemet.

FörsäkringsGirot

Projektledare

Drev implementeringsprojekt för nya kunder.

Svenska Lantmännen Riksförbund

CIO

Personalansvar för fyra personer. Verksamhetsansvar för 250 användare på ett flertal företag.

Carl Zeiss AB

CIO

Nordisk IT-ansvarig. Koncernredovisning och budgetarbete/uppföljning.

OMC Sverige AB

CIO

Nordisk IT-ansvarig.

Örebro universitet

Högskoleexamen, Informatik

Stockholms universitet

Fristående kurser, Fysik

S:t Jacobi Gymnasium

Gymnasieexamen, Naturvetenskap