Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Huỳnh Châu Mỹ

Huỳnh Châu Mỹ

IT Manager

FBNC - Financial & Business News Channel

Ho Chi Minh City

Message
MENU ☰

FBNC - Financial & Business News Channel

IT Manager

Kênh truyền hình HD FBNC

Culi Expert

FBNC

IT Manager

DDS

System and Network Culi Expert

Sao Bac Dau

Post Pre Sale & Network Engineer

PTTH "Chuyên" Gia Định Bình Thạnh

Cisco Academy

Cisco

Dai Hoc su Pham Ky Thuat TPHCM

Kỹ sư CNTT

Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Kỹ sư CNTT

Viện công nghệ kỹ thuật Sài Gòn

eSystems Network Professional Program

Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật TP.HCM

CNTT