Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Giang Tran

Giang Tran

Ho Chi Minh City

Xin chào, Facebook của tôi chỉ dùng cho việc liên lạc với một số ít người bạn. Nếu bạn biết tôi qua công việc, học tập hoặc các hoạt động xã hội, vui lòng kết nối qua mạng LinkedIn. Xin cảm ơn. ------------------------------------------------------------------ This Facebook account is for my personal contacts only. For p...

Message
MENU ☰

Gia Dinh

Macquarie University

Fulbright Program, Harvard Kennedy School & University of Economics, HCMC

Master of Public Policy