Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Faith Polonyova

Faith Polonyova

Message
MENU ☰

Univerzita Komenského v Bratislave

"Never allow anything to come between yourself and Jesus Christ, no emotions, or experience; nothing must keep you from the one great sovereign Source." Oswald Chambers "Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prekrývali loď, a On spal. I pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás Pane, ...