Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Doãn Cường

Doãn Cường

Marketing Assistant

EAS Viet Nam Company

Quang Ninh

Hãy nhớ rằng. Ai cũng có thể yêu bạn khi mặt trời đang chiếu sáng. Chỉ có trong cơn bão mới hiểu được ai là người thực sự quan tâm bạn mà thôi.

Message
MENU ☰

EAS Viet Nam Company

Marketing Assistant

Hanoi University of Science and Technology