Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Bartek Chmiel

Bartek Chmiel

ambasador

Connectis Sp. z o.o.

ambasador w Connectis Sp. z o.o.

Message
MENU ☰

Connectis Sp. z o.o.

ambasador

- czynny udział w promowaniu firmy na uczelni ambasadorskiej,
- organizacja eventów,
- zapewnienie stałej obecności firmy Connectis na uczelni,
- reprezentacja firmy,

Career medium 01
Career
Career medium 06

KPMG

ambasador

- realizacja samodzielnych projektów przy współpracy z działem Marketingu i Komunikacji i HR,
- współpraca przy organizacji targów pracy, konferencji i warsztatów dla studentów uczelni,
- reprezentacja firmy w środowisku akademickim,
- promocja konkursów i programów skierowanych do studentów i absolwentów,
- dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych KPMG na uczelni,
- uczestnictwo w spotkaniach pogłębiających wiedzę o firmie i marce KPMG.

Career

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód

stażysta

- obsługa referatu Sędzi SR Katarzyny Makarzec
- wprowadzanie danych do systemu Currenda
- wysyłka korespondencji

Career medium 06

Uczelniany Samorząd Studentów KUL

koordynator ds. animacji kultury

- zarządzanie grupą 15 osób
- rekrutacja członków działu
- nadzorowanie wydarzeń organizowanych w trakcie roku akademickiego
- organizator Kulturaliów 2013
- współpraca z działem marketingu, sponsoringu i współpracy międzynarodowej

Career

Urząd Miasta Lublin

praktykant

praktyki administracyjne w wydziale komunikacji

Career medium 01

Unlimited Group Polska

praktyki w dziale marketingu i PR

- opracowanie wizualnej identyfikacji firmy (projekt strony internetowej, plakatów, wizytówki, prezentacji firmowej),
- promocja szkoleń organizowanych przez firmę
- kontakt z uniwersyteckimi biurami karier i lokalnymi mediami

Career

Grupa Handlowa Emperia

praktyki w dziale zarządzania nieruchomościami

- prowadzenie dokumentacji dot. centrów dystrybucyjnych
- sporządzanie umów najmu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Master's degree, Administracja publiczna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

licencjackie, zarządzanie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bachelor's degree, Administracja publiczna