Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Andrea Brodén

Andrea Brodén

PUD Support

TNT Express

Operations på TNT Express

Message
MENU ☰

TNT Express

PUD Support

TNT Express är ett logistikföretag som erbjuder ett stort urval av dörr till dörr expressleveranser över hela världen med flyg och bil. I Sverige är det ca 400 anställda på fem depåer, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Örebro och Göteborg/Landvetter.

På TNT Express arbetar jag på PUD Support med importgods. Jag löser gods som kommit i retur eller inte kunnat levereras för ny leverans, jag jobbar med kundservice, briefa chaufförer, systemuppdateringar och att hantera Volvos importflöde. Vi jobbar med problemlösning och uppföljning.

PUD Support gruppen består av fem person i Göteborgs depån. Vi är länken mellan mottagare, avsändarna, kundservice, chaufförer, underleverantörer och lagret.

Egenskaper jag får använda dagligen är min förmåga att organisera, hantera stress och prioritera, problemlösning och att arbeta i grupp.

Lrecwgv1qauz07hqbcf1
Career
Oubwjw15qxysipuc8flw

Scouterna

Scoutledare

Scouterna är en av världens största ungdomsorganisationer. Med fler än 28 miljoner medlemmar och flera tusen projekt har jag valt att engagera mig som scoutledare på lokal nivå. I vår scoutkår är jag ansvarig för Spårarscoutavdelningen på ca 10 scouter mellan 8-10 år. Det innebär att jag ansvarar för programmet, aktiviteterna, säkerheten, barnens trivsel, administrationen och kommunikation även gentemot föräldrarna och de andra ledarna samt att lära ut nya kunskaper och egenskaper till scouterna.

Jag bidrar till att göra scouterna redo för livet.

Egenskaperna jag använder som scoutledare är min förmåga att organisera, lyssna, arrangera involverande aktiviteter, utbilda, informera, administrera, medla och samarbeta.

Career

HHGS

Fadderansvarig

HHGS är Handelshögskolan i Göteborgs studentkår. Studentkåren består av ett flertal föreningar och utskott, varav Internationella utskottet är ett av de största.

I Internationella utskottet hade jag rollen som Fadderansvarig. Mina uppgifter var att administrerade fadderverksamheten för ca 200 utbytesstudenter och ca 25 faddrar.

Jag jobbade med att rekrytera, informera, sätta samman arbetsgrupper, ge råd och tips och vara ett stöd för faddrarna, följa upp fadderverksamheten, skapa kontinuitet, sätta upp strategier och kontakt mellan utskottet och faddrarna

Jag skapade själv posten i utskottet då det fanns ett behov av någon som höll samman fadderverksamheten när utskottet i övrigt var fokuserat på utbytesstudenterna och att arrangera aktiviteter och en bra utbytestermin för dem.

Egenskaper jag använde var administration och organisering, kommunikation, min förmåga att lyssna och stödja och engagera samt kunskaper i Excel.

Fcchktzwtgbv2hsjqnlu
Career
Career medium 01

Exibea AB

Studentkonsult

På Exibea jobbade jag som Studentkonsult. Där genomförde jag en marknadsanalys, kundundersökning, analyserade företagets verksamhet, granskade och bidrog till förbättrade rutiner och bidrog med nya vinklar på strategin

Jag bidrog även med min D-uppsats om prissättning av deras nya produkt ELIQ Online som lanserades hösten 2012.

Egenskaper jag använde var analysförmåga, problemlösning, informationsinsamlande och initiativtagande.

Career

School of Business, Economics and Law

MBA, Business Administration and Management, General, Management, MATIX

School of Business, Economics and Law

Bacherlor, Business, French, Accounting, Marketing

Rouen Business School

Exchange semester, Business, French

Hvitfeldtska gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomi