Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Adrian Rabben

Adrian Rabben

Elevrådsleder

Elevrådet Porsgrunn vgs

Porsgrunn, Telemark

Elevrådsleder at Porsgrunn Videregående Skole

Message
MENU ☰

Elevrådet Porsgrunn vgs

Elevrådsleder

Elevrådsleder på Porsgrunn videregåendeskoles elevråd.

Hovedansvarlig for både avdeling nord og sør.

Elevorganisasjonen

Fylkestyremedlem

Elev.no og tekniskansvarlig

KenGuru Batalijonen

Styreleder

Oppstart og drift av lokal interesseklubb

Hyperion N4F

Første vara i Representantskapet

Skolekomiteen Operasjon dagsverk

Medlem

Porsgrunn videregåendeskole

Realfag

2. Året: Fordypning i Fysikk, Realfags Matte (R-Matte), Teknologi og Forskningslære og Informasjonsteknologi (IT).