Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Aad (A.J.) van den Berg MBA

Aad (A.J.) van den Berg MBA

Senior Manager of Operations - Faculty of Commerce & Finance Zuyd

Hogeschool Zuyd

Sittard, Limburg, The Netherlands

Senior Manager of Operations - Expert Specialist Faculty of Commerce & Finance Zuyd

Message
MENU ☰

Hogeschool Zuyd

Senior Manager of Operations - Faculty of Commerce & Finance Zuyd

As the senior manager of operations, Aad oversees the operations of the faculty of Commerce & Finance Zuyd which supports all graduate BBA program CM & FM students at the Zuyd University location Sittard. The operations ensure that services are delivered efficiently and without interruption. Prior to joining the faculty of Commerce & Finance, Aad worked for two years as a senior advisor in the faculty of Built Environment where he honed his natural talent for organization and operational efficiency through directing complex processes, teams, and negotiations. He earned a BBA in Logistics, and in the spring of 2013, he received his MBA from the NCOI School of Business.

Career medium 05
Career
Career medium 03

Hogeschool Zuyd

Senior Advisor Faculty of Commerce Zuyd

Bewaakt de afstemming op de externe kaders en formele richtlijnen van de externe kwaliteitszorg hbo. Tevens een rol als senior beleidsadviseur een expertrol bij de inhoudelijke en procedurele voorbereiding op en afhandeling van accreditatie van bestaande hbo-bachelor- en masteropleidingen en de Toets Nieuwe Opleiding. Toetst intern beleid en uitvoering aan externe kaders van accreditatie. Is contactpersoon voor accreditatie relevante gremia. Voorzitter van interne auditteams en stelt rapportages en beleidsnotities op. Volgt het algemene Hoger Onderwijsbeleid en adviseert over beleid van faculteit rondom kwaliteitszorg. Geeft advies aan opleidingen bij voorbereidingen op accreditatie.

Career

Hogeschool Zuyd

Junior Advisor Faculty Beta Zuyd

Vaststellen, controleren en analyseren van de maandcijfers;
Maken van periodieke rapportages;
Ondersteunen bij het opstellen van middellange termijnplanning en jaarvoorspelling;
Ontwikkelen van kengetallen;
Ondersteunen bij het opstellen van Business cases;
Beoordelen investeringsvoorstellen;
Adviseren van het management.

Career medium 05
Career

Aggreko PLC

Team Leader Logistics Central Europe Aggreko

Aachen (GE)

Hogeschool Zuyd (Maastricht, Heerlen, Sittard)

CAE, English

Hogeschool Zuyd (Maastricht, Heerlen, Sittard)

Master, Personal leadership & innovation change

HBO University Leiden

Bachelor, Personnel Management

World Travel Academy Amsterdam

IATA, Air Transportation

HBO University Leiden

Bachelor, Logistics Management

NCOI Business School

MBA, Bedrijfskunde